Ja. Het is mogelijk om een Turkse advocaat te machtigen middels een procesvolmacht. Afhankelijk van de aard van het geschil zal er worden gekozen voor ofwel een algemene procesvolmacht voor Turkije ofwel een bijzondere procesvolmacht voor Turkije.

Als u namens uw Nederlandse bedrijf een volmacht af wilt geven, dan is dit NIET mogelijk via het Turkse consulaat. U kunt uitsluitend uw handtekening laten legaliseren bij een Nederlands notariskantoor om de volmacht bruikbaar te laten zijn in Turkije. Sepers c.s. is u (tegen vergoeding) behulpzaam door het opstellen van de tekst van de volmacht en de instructie voor de notaris van uw keuze.