Ja. Het is mogelijk om een vertrouwenspersoon hiervoor te machtigen. Mocht u ook willen dat deze persoon namens u internetbanking aanvraagt, neem dit dan op in de volmacht.

Als deze persoon ook overboekingen namens u moet kunnen doen, dan moet dit expliciet in de volmacht vermeld gaan worden.

Ook in Turkije gelden daglimieten voor het overboeken van geld. Standaard zijn deze vrij laag gesteld om u te beschermen. Uitsluitend via een persoonlijk bezoek door de rekeninghouder of diens gemachtigde kan deze daglimiet verhoogd worden. Deze bevoegdheid moet dan ook expliciet genoemd staan in de volmacht.