U dient rekening te houden met het volgende:
- beslissing hierover in het besluitenboek opnemen
- wettelijke opzegtermijn
- opzeggen door middel van een officieel schrijven
- transitievergoeding
- opzeggen bij het sociale verzekerings instituut (SGK)

Het ontslaan van een medewerker is een ingrijpende beslissing. Het merendeel van de eigenaren (meer dan 50 %) moet het eens zijn met de beslissing om betreffende persoon te ontslaan. Ontbreekt deze meerderheid, dan kan het zijn dat de Vereniging van Eigenaren gedwongen wordt de persoon in dienst te houden.