Nee. Een vereniging van eigenaren is geen rechtspersoon. Het is een officiëel verbond van eigenaren waar speciale wetgeving voor geldt. Ook is er veel jurisprudentie (uitspraken van rechters) over geschillen waar u als eigenaar van een woning in een complex in Turkije rekening mee dient te houden.