Op het moment dat een Turks bedrijf een buitenlander wil aannemen, dan moet er een werkvergunning voor deze persoon aangevraagd worden. Bij niet-naleving kunnen zowel aan werkgever als aan werknemer bestuurlijke boetes worden opgelegd en kan de buitenlandse werknemer zelfs worden uitgezet.
 
Aanvragen worden beoordeeld door het ministerie van Gezin, Arbeid en Sociale Zekerheid. Als de documenten compleet zijn, wordt de aanvraag binnen 30 dagen afgerond.
 
Turkse bedrijven moeten aan bepaalde eisen voldoen om buitenlandse werknemers in dienst te nemen, namelijk:
Er moeten minimaal vijf Turkse staatsburgers in het bedrijf werken voor elke buitenlandse burger die een werkvergunning aanvraagt.
Het bedrijf moet in ieder geval beschikken over een gestort kapitaal van TRY100.000 en een bruto-omzet van TRY800.000 ofwel aantoonbare export over het laatste boekjaar van USD 250.000.
 
Als de buitenlandse werknemer tevens aandeelhouder van het bedrijf is, moet hij ten minste 20% van het kapitaal van het bedrijf bezitten om in aanmerking te kunnen komen voor een werkvergunning.
 
Als buitenlandse investeerders een bedrijf in Turkije oprichten en aan verschillende minimale vereisten voldoen op het gebied van omzet, export, minimum aantal werknemers en investeringsbedrag, kunnen werknemers die geen Turkse staatsburger zijn worden vrijgesteld van de beoordelingscriteria.