Hieronder hebben wij in een opsomming de verplichtingen van de Turkse werkgever weergegeven.

 

  • Het creëren van een veilige werkomgeving
  • Uitbetaling van een vergoeding voor gewerkte uren, inclusief overuren
  • Betalen van de sociale verzekeringspremies vanaf dag één van het dienstverband
  • Verstrekken van maaltijden tijdens werkuren
  • Pauze inlassen na een bepaald aantal werkuren
  • Financiële bijdrage leveren aan kinderopvang
  • Vakantiedagen doorbetalen
  • Bij opzegging is het verplicht een transitievergoeding te betalen (kıdem tazminatı)
  • Bij onjuiste opzegging is het verplicht een ontslagvergoeding te betalen (ihbar tazminatı)
  • Pensioenvoorziening: onder bepaalde voorwaarden is de werkgever verplicht een afdracht te doen voor pensioenvoorziening

Wij denken graag met u mee hoe u deze verplichtingen in Turkije het meest efficiënt kunt vormgeven voor uw bedrijf of organisatie. Naast de wettelijke verplichtingen, zijn er vooral op het gebied van personeelsbeleid ook vele cultuurgebonden elementen waar een werkgever mee geconfronteerd wordt.

Het is in ieder geval aan te raden (geen verplichting) als werkgever om in samenspraak met de accountant reserveringen op te nemen voor de transitievergoeding voor het personeel in Turkije. Tevens dient u rekening te houden met reserveringen voor het pensioen van de werknemers voor uw Turkse bedrijf.

De premies aan het Sociale Verzekerings Instituut van Turkije (SGK) dienen elke maand op de laatste dag van de maand volgend op de gewerkte uren betaald te zijn. Voorbeeld: voor werk dat in januari verricht is, moet eind februari de premie zijn afgedragen.