Ja, de gang naar de rechtbank staat pas open voor werkgever of werknemer als er een mediator is ingeschakeld om het conflict onderling bespreekbaar te hebben gemaakt. Pas als de mediation-sessies niet tot een overeenstemming hebben geleid, mag het conflict aan de rechter worden voorgelegd.