Een Turkse werknemer heeft recht op een transitievergoeding (kıdem tazminatı) )bij ontslag. Als er wordt opgezegd zonder in achtneming van de wettelijke opzegtermijn, is er bovendien recht op een ontslagvergoeding (ihbar tazminatı). Wat moet een Turkse werkgever betalen bij ontslag?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

In geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst op basis van een gegronde reden, wordt een transitievergoeding van 30 dagen brutoloon betaald voor elk vol gewerkt jaar. Als de werknemer langer dan één jaar in dienst is geweest, worden ook emolumenten in de berekening meegenomen. Emolumenten zijn beloningen voor werk dat buiten het normale salaris valt. Denk hierbij aan reiskosten, maaltijdvergoeding, bonusbetalingen, enzovoorts.

Het bedrag van de transitievergoeding dat voor elk volledig dienstjaar wordt betaald, is beperkt tot het plafond van de transitievergoeding dat geldt op de datum van beëindiging. In samenspraak met een Turkse accountant leveren wij berekeningen aan tegen vergoeding.

De ontslagvergoeding is verschuldigd door de partij die de opzegtermijn niet in acht heeft genomen. Dit kan zowel de werknemer zijn als de werkgever.

Heeft de werkgever of werknemer de transitievergoeding of ontslagvergoeding niet uitgekeerd bij het einde van het dienstverband, dan is er vanaf die dag 5 jaar de tijd om hiervoor alsnog betaling te verzoeken. Er zal eerst een mediator moeten worden ingeschakeld, voordat het conflict aan de rechter voorgelegd kan worden.