De maximale wettelijke proeftijd in Turkije is 2 maanden. Is er sprake van een CAO, dan kan de proeftijd maximaal 4 maanden zijn. Tijdens de proeftijd is de werknemer verplicht verzekerd voor ziektekosten, is er recht op vergoeding voor de gewerkte uren en heeft de werknemer ook alle andere rechten die een werknemer heeft.