Een geldige reden voor ontslag in Turkije wordt gevormd door handelingen die in strijd zijn met algemene regels van goede zeden of goede wil.

Een werknemer mag met behoud van de transitievergoeding afscheid nemen als er sprake is van fraude, vloeken, bedreigingen en beledigingen, maar ook als het loon niet uitbetaald wordt ofwel de premies, bonussen of verzekeringspremies niet afgedragen worden.

Voor mannen die in militaire dienst moeten geldt de verplichting tot het uitkeren van een transitievergoeding voor de werkgever.

Voor vrouwen die in het huwelijk treden geldt dit ook als geldige reden dat er opgezegd kan worden, nota bene met behoud van transitievergoeding. Mevrouw dient dan binnen 1 jaar na huwelijksdatum de opzegging op grond van deze reden te doen.