Ja, een niet-Turkse staatsburger kan een villa, perceel grond of appartement voor 100 % op naam krijgen inclusief (een deel van) de ondergrond.

De belangrijkste beperkingen zijn de volgende:
- u mag maximaal 30.000 m2 op uw naam hebben als niet-Turkse staatsburger
- naast militaire kazernes kunt u géén eigendom verwerven
- bij de aankoop van uitsluitend een perceel grond, dient u binnen 2 jaar na aankoop via officiële weg een exploitatie-plan in te dienen als niet-Turkse staatsburger. Tot die tijd wordt er een aantekening in het openbaar register gemaakt dat dit nog moet plaatsvinden. Dient u geen plan in, dan kan de Turkse overheid het eigendom van u overnemen.