Als u verkoopt binnen 5 jaar nadat u het eigendom op naam heeft gekregen (zie uw eigendomsbewijs), dan bent u winstbelasting verschuldigd in Turkije.

U betaalt winstbelasting over het verschil tussen het bedrag dat op uw eigendomsbewijs staat en het bedrag dat op het eigendomsbewijs van de koper komt te staan.

U moet zelf aangifte hiervan doen bij de Turkse belastingdienst. In de praktijk blijft dit vaak achterwege, maar de controles hierop zijn verscherpt.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen winst bij verkoop van een woning en winst bij verkoop van een perceel (met welke bestemming dan ook). Heeft u een woning reeds lang in uw bezit, maar is het eigendomsbewijs in de loop van de tijd gewijzigd? Bent u bijvoorbeeld ooit begonnen met een perceel grond en heeft u na enkele jaren een woning hierop laten bouwen? Dan kan het zijn dat de belastingdienst gaat rekenen vanaf de datum dat u het nieuwe eigendomsbewijs heeft gekregen. Wij kunnen u assisteren bij het verkrijgen van een "ruling" van de Turkse belastingdienst, zodat u precies weet waar u aan toe bent bij verkoop. Immers, ook in Turkije is een naheffing van de fiscus een ongewenste "verrassing".

 

De belastingpercentages van de verschillende jaren hebben wij gepubliceerd. U vindt deze hieronder terug: