Nee. Onder sommige voorwaarden kunt u hier wel voor in aanmerking komen (vanaf een koopprijs van 450.000 Amerikaanse Dollar).

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan dit voordelen opleveren. Het grootste nadeel is dat u uw Nederlandse nationaliteit automatisch verliest als u vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt.

Deze regeling voor de verkrijging van de Turkse nationaliteit is momenteel vooral een voordeel voor mensen met een nationaliteit van het Midden-Oosten of Rusland.