Nee. U kunt dit wel aanvragen als u een woning in eigendom heeft in Turkije. U krijgt dit niet automatisch.

Sinds juni 2022 is het bovendien voor bepaalde aangewezen wijken niet meer mogelijk een verblijfsvergunning te gaan verkrijgen. Het beleid van de Turkse overheid is om de buitenlanders in Turkije zo veel mogelijk te verdelen in het land. Als er in een bepaalde wijk meer dan 20 % buitenlanders een verblijfsvergunning toegekend hebben gekregen, wordt aldaar geen nieuwe verblijfsvergunning meer verstrekt. Aldus ongeacht of u eigenaar bent of niet. Verlengen van de bestaande verblijfsvergunning in betreffende wijken is wel mogelijk.