Ja, u kunt grond kopen in Turkije als buitenlander.

Direct bij de aankoop wordt er een aantekening gemaakt bij het openbaar register. In die aantekening staat dat u verplicht bent binnen 2 jaar na verkrijging van dit eigendom een plan moet indienen conform wettelijke vereisten qua exploitatie. Vervolgens dient u binnen een bepaald tijdsbestek dit plan uitvoeren.

Laat u dit na, dan kan de Turkse overheid het eigendom van de grond overnemen. Deze verplichting geldt niet voor Turkse staatsburgers: uitsluitend voor niet-Turkse staatsburgers.