Als het u gaat om uw eigendom van onroerend goed in Turkije dan luidt

het antwoord: nee. Er wordt in Turkije wel gekeken naar de verklaring van erfrecht die op basis van uw testament opgesteld kan worden. De Turkse rechter gebruikt dit om te bepalen wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Heeft u uitsluitend banktegoeden in Turkije, dan ligt dit genuanceerder. Uit actuele jurisprudentie blijkt dat in dat geval wel tot een verdeling conform uw - in Nederland vastgelegde - wensen kan worden toebedeeld.