Een verklaring van erfrecht wordt door een rechter in Turkije afgegeven.

De advocaat die het verzoek hiertoe gaat doen heeft de volgende documenten nodig:

  • Volmacht om uw zaken betreffende de erfenis te mogen regelen
  • Een internationaal BRP-uittreksel van de erfgenamen voorzien van een apostille
  • Internationale overlijdensakte voorzien van een apostille
  • Kopieën van de paspoorten van de erfgenamen
  • * De Nederlandse verklaring van erfrecht voorzien van een apostille. Mocht u dit document niet hebben laten opmaken, overleg met Sepers c.s. of dit alsnog nodig is voor uw dossier.
  • * Het Turkse belastingnummer van de overledene en de erfgenamen
  • * Het Turkse Identiteitsnummer van overledene
  • * Een afschrift van het bewijs van eigendom van het onroerend goed in Turkije (Tapu Senedi)
  • * Gegevens over bankrekeningen in Turkije

* indien aanwezig