Als er sterke aanwijzingen zijn dat de overledene schulden heeft

en u bent erfgenaam, dan is het raadzaam om de erfenis te verwerpen. U dient dit te doen binnen 3 maanden nadat u kennis genomen heeft van het overlijden van de erflater.

Helaas kan dit in Turkije niet door middel van een eenvoudige verklaring. Er zal een advocaat moeten worden aangesteld die namens u een procedure opstart in Turkije. Deze procedure dient aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank waar de erflater officieel ingeschreven was.

Het volstaat NIET als u in Nederland de erfenis verwerpt.