Als u gezamenlijk eigendom heeft, 

is er sprake van een "gemeenschap": u bent samen eigenaar (deelgenoot) van het onroerend goed. Het is mogelijk dat één van de deelgenoten de rechter gaat verzoeken de gemeenschap op te heffen. In dat geval zal het onroerend goed getaxeerd gaan worden voor dit doeleinde en zal de rechter mogelijk eerst de andere deelgenoot vragen of er belangstelling is het geheel op naam te gaan verkrijgen. Als dit niet mogelijk is ofwel gewenst, dan zal het verkocht worden en de opbrengst zal dan naar rato van het eigendomsrecht worden verdeeld. Dit is vrijwel identiek aan het Nederlandse recht.

Sepers c.s. begeleidt bij dit soort kwesties. Informeer naar de beste oplossing gedurende een vrijblijvend gesprek.