In zeldzame gevallen vervalt een nalatenschap aan de Turkse overheid. Denk hierbij aan vrij unieke kwesties dat er geen kinderen

of familie bekend zijn in Turkije en ook na ambtshalve onderzoek door de Turkse rechter in binnen- en buitenland navraag is gedaan zonder enig resultaat.

Vrijwel nooit vervalt een nalatenschap aan de Turkse overheid.