Als er sprake is van het overlijden

van een niet-Turkse staatsburger, zal de Turkse rechter te allen tijde onderzoeken of alle gegevens aanwezig zijn uit het thuisland. Mochten er gegevens ontbreken, dan zal de rechter verzoeken deze alsnog aan te leveren. Vaak blijkt het zinloos en kostenverhogend te zijn geweest om een dergelijk document te hebben laten opstellen.

Het opstellen van een (aanvullend) testament in Turkije kan slechts in bepaalde situaties een toegevoegde waarde hebben. 

Sepers c.s. informeert u duidelijk en volledig of dit voor u het geval is.