Als u of de overledene niet de Turkse nationaliteit heeft

of officieel woonachtig zijn (geweest) in het buitenland, dan dient u de verklaring van erfrecht via de rechter in Turkije te gaan verkrijgen. U dient zich te wenden tot een advocaat.

Als u (ook) de Turkse identiteit heeft, dan kunt u een verklaring van erfrecht meestal verkrijgen via een lokale notaris. Echter: is één van de erfgenamen woonachtig in het buitenland, dan zal de notaris zich niet bevoegd achten en u naar een advocaat verwijzen.

Sepers c.s. heeft een netwerk van advocaten die volop ervaring hebben met het afwikkelen van nalatenschappen waarbij buitenlanders zijn betrokken ofwel Turken die in het buitenland woonachtig zijn. Neem contact op over mogelijkheden.

De advocaat kan in opdracht van tenminste één van de erfgenamen een
verklaring van erfrecht aanvragen bij de rechter in Turkije. De advocaat
heeft dan een volmacht hiervoor nodig.