Nee. De Turkse rechter doet alleen uitspraak over de verdeling van de nalatenschap 

in de Turkse verklaring van erfrecht.

Bent u erfgenaam en wilt u weten waar de nalatenschap uit bestaat, dan kunt u via een procedure aan de rechter vragen een boedelbeschrijving op te laten maken. Als reden kunt u dan "vermoeden van fraude" opgeven. De rechter zal dan via het landelijke systeem van het openbaar register achterhalen welk onroerend goed er op naam staat. Ook zal de rechter een verzoek doen bij de banken in Turkije om aan te geven of de erflater daar tegoeden had.

Een boedelbeschrijving kan het volgende bevatten:
- onroerend goed
- overzicht bankrekeningen
- bankkluizen
- goud
- pensioentegoeden
- voertuigen

Net als in Nederland, vormt de boedelbeschrijving vaak een punt van discussie.