Op het moment dat u een Turks identiteitsnummer heeft en aldus ingeschreven staat in het Turks bevolkingsregister, dan zal de Turkse rechter direct kunnen bepalen dat u erfgenaam bent, mits het overlijden van uw ouder in het Turkse bevolkingsregister is opgenomen.

Als u geen Turks identiteitsnummer heeft, dan staat u niet in het Turkse bevolkingsregister. U beschikt echter wel over bewijs dat u kind bent van uw overleden ouder doordat u erkend bent in Nederland.

Sepers c.s. assisteert u bij de nodige procedures om uw wettelijk erfdeel alsnog te verkrijgen. Elke zaak is uniek. Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.