De hoogte van de vennootschapsbelasting in Turkije in 2022 is 23%.

Er geldt een bijzondere regeling voor export- en productiebedrijven, deze dienen slechts 22% vennootschapsbelasting te betalen in 2022.