U dient maandelijks aangifte te doen voor de BTW. Als er personeel in dienst is, moet er maandelijks een afdracht plaatsvinden voor het Sociale Verzekerings Instituut.

Uw lokale boekhouder / accountant zal u hierover exact kunnen informeren. U dient zich zelf goed in te lezen over de verplichtingen die gelden voor reserveringen.