U dient dit over te laten aan de door u gemachtige boekhouder. Het systeem is niet transparant en kan als verwarrend worden ervaren. Uw boekhouder / accountant is precies op de hoogte van hetgeen de belastingdienst wenst te ontvangen en stuurt dit door.

Controleer uw boekhouder / accountant regelmatig of in de aangifte de facturen zijn verwerkt.

Betaal uw boekhouder / accountant pas op het moment dat u een factuur heeft ontvangen vanuit zijn bedrijf.