Sepers c.s. is ontstaan uit de wens van Henk Sepers om de kennis en ervaring die is opgebouwd bij advocatenkantoor Sepers voort te zetten. Mert Himmetoğlu en Esmeralda Sepers hebben deze wens vormgegeven door het oprichten van Sepers c.s..

Henk Sepers

Henk Sepers (11-05-1943 – 27-06-2019) was tijdens zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam actief als tolk/beëdigd vertaler in de Turkse taal voor o.a. het Ministerie van Justitie en Buitenlandse Zaken en het bedrijfsleven. Na zijn beëdiging als advocaat in 1977 is hij de praktijkuitoefening gaan combineren met zijn kennis van Turkije. Henk Sepers is als rechter-plaatsvervanger acht jaar verbonden geweest aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, alsmede als kantonrechter-plaatsvervanger in Brielle en Sommelsdijk. Zijn specialisme was onder andere het Turkse rechtssysteem, (internationaal) ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht, handelsrecht en goederenrecht.

Advocatenkantoor Sepers

Het advocatenkantoor Sepers werd opgericht in 1977 en daar was een breed juridisch spectrum aan kennis en ervaring aanwezig. Naast diepgaande kennis van het Nederlands recht, had Advocatenkantoor Sepers jarenlange ervaring in het Turkse recht. Sinds 1985 was er bovendien een dependance in Istanbul waar sinds 1985 een belangrijk deel van de juridische activiteiten uitgevoerd werd. Als Nederlandse advocaat in Turkije kon Henk Sepers aldaar uitsluitend een (juridisch) adviserende rol innemen. Advocatenkantoor Sepers werkte daarom jaren nauw samen met verschillende deskundigen en integere advocaten in Turkije.

Na een ziekbed van 10 maanden overleed hij op 27 juni 2019 in Brielle, Nederland. Het advocatenkantoor Is op die dag opgehouden te bestaan.

Onderstaand interview is in maart 2019 opgenomen in Brielle.

Delen kennis

Net als advocatenkantoor Sepers delen wij als Sepers c.s. onze kennis en ervaring graag. Medewerkers publiceren regelmatig artikelen in diverse tijdschriften en op digitale media. Actuele zaken worden in digitale nieuwsbrieven en sociale media onder de aandacht gebracht van belangstellenden.

Achtergronden van de wetgeving in Turkije, wetsvoorstellen in Turkije en ook praktische wetenswaardigheden werden en worden beschreven waarbij de toepasbaarheid in het bedrijfsleven een belangrijk uitgangspunt vormt.