Heeft u verstand van verzekeren? Wij weten de weg in Turkije en bieden een one-stop-desk voor uw schadeafhandeling via onze specialisten.

Schade in Turkije

Heeft u te maken met schade die ontstaat door een onvoorzien voorval binnen de grenzen van de Republiek Turkije? Vaak wordt beroep op Sepers c.s. gedaan bij het verhalen van schade die ontstaan is in Turkije. Denk hierbij aan schadeafwikkeling in de meest ruime zin des woords (verkeersongeluk, letsel opgelopen in hotel, medische missers etc.). De mogelijkheid om verhaal (regres) uit te oefenen ligt veelal bij een Nederlandse verzekeraar.

Het betreft kwesties waarin naar Nederlands ofwel Turks recht de formele mogelijkheid (bevoegdheidsvereisten) bestaat om de schade te verhalen die wordt opgelopen ofwel wordt veroorzaakt. Hierbij is de inzet van een Turkse advocaat die de bevoegdheid heeft aldaar als zodanig op te treden wettelijk verplicht.

Meer specifiek is de aard van de vordering. De schade wordt veroorzaakt door verkeersongevallen ofwel letselschade veroorzaakt op de openbare weg of binnen een (hotel)accommodatie danwel diefstal waaronder bijvoorbeeld de lading van vrachtwagens ook valt.

Verzekeringen en Turkije schadeafhandeling

Als verzekeraar is het u uiteraard alles aan gelegen om schade die uw verzekerde heeft opgelopen met voortvarendheid af te wikkelen. Wij moeten constateren dat in de praktijk blijkt een dergelijke wens niet altijd in vervulling gaat. Ook vanuit Turkije komt met regelmaat een schademelding, waarna uw maatschappij een vlotte afwikkeling als pijler van de belangenbehartiging heeft.

Wist u dat u zich direct in het Nederlands tot Sepers c.s. kunt wenden voor dergelijke voorvallen in Turkije? Vorderingen waarbij de oorzaak van de schade is ontstaan in Turkije vormen inmiddels een belangrijk onderdeel van onze praktijk.

Wij kennen de weg in Turkije: one-stop desk

Sepers c.s. heeft een eigen vestiging in Istanbul, Turkije. De Turkse taal wordt zowel verstaan, begrepen als gesproken. Tevens zijn wij op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie en hebben een specialistisch netwerk.

Mede door de inbreng door gespecialiseerde collega’s zijn wij slagvaardig. Procederen laten wij over aan lokale specialisten: wij stellen de juiste advocaat voor en houden continue een vinger aan de pols. Vanuit ons kantoor rapporteren wij de bevindingen, deze “one-stop”desk is praktisch en de werkwijze wordt door velen gewaardeerd.

Binnen ons netwerk bevinden zich advocaten die gespecialiseerd zijn in het verzekeringsrecht aldaar. Door onder andere de communicatie in de eigen taal met betrokkenen leveren wij een significant toegevoegde waarde. Als verzekeraar heeft u één vaste contactpersoon voor uw schadeafhandeling in Turkije.

Niemand weet “alles”. Samen komen wij echter snel met een duidelijk traject, waarbij uw belangen centraal staan. Onze ervaring met Turkije komt onze clientèle direct ten goede.

Netwerk van geselecteerde advocaten gespecialiseerd in het verzekeringsrecht

Geselecteerde en geconsulteerde deskundigen in Turkije brengen de ontwikkelingen uit onder andere de Turkse rechtspraak in kaart. Zij geven vervolgens een praktisch overzicht van de regresposities.

Sepers c.s. maakt voor u de vertaalslag (zowel vanuit het juridisch oogpunt als vanuit de Turkse taal). Wij zijn betrokken bij overleg en geschillen over dekking. Lokale specialisten voeren verweer namens de verzekerden of belanghebbenden. Wij monitoren de samenwerking tussen de (raadslieden van) verzekerden. De verhaalsmogelijkheden worden in overleg met u opgepakt en tot het best mogelijke resultaat geleid door juristen en advocaten ter plaatse.

Korte lijnen en slagvaardig: ook in procedures

Doordat u één aanspreekpunt heeft, kunnen wij snel schakelen naar de behandelaar van uw zaak. Valt een geschil niet te voorkomen, dan putten wij uit de brede ervaring op het gebied van geschillenoplossing. De specialisten in Turkije zijn even vertrouwd met een reguliere procedure als met mediation en arbitrage.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat Sepers c.s. voor u kan betekenen, neemt u vrijblijvend contact op.

Voorkom misverstanden en versnippering: communiceer in het Nederlands over schade en schadeafhandeling in Turkije via één duidelijk kanaal.

Verzekering: assistentie bij schade & verhaal in Turkije Verzekeringen en Turkije schadeafhandeling

#aansprakelijkheid #arbitrage #co-assurantie #derdenrekening #doorlooptijd #expertise #gelaedeerde #kantoorbreed #kennis_van_zaken_Turkije #laedens #letselschadeinTurkije #mediation #mediator #ongevallenverzekering_Turkije #regrespositie #subrogatierechten #toegevoegdewaarde #transportverzekering_Turkije #uitbetaling #verjaringstermijnen #verkeersverzekeringen_in_Turkije #vlotte_afhandeling_schade_Turkije #vorderingsrechten Verzekeringen en Turkije schadeafhandeling #schadeafhandeling