Als een debiteur gevestigd in Turkije de (betalings-)verplichtingen aan u niet nakomt, dient u rekening te houden met de regelgeving aldaar. Vaak schakelen cliënten in een vroeg stadium Sepers c.s. in om van advies te dienen als onafhankelijke derde bij de incasso, nog voor het uitbrengen van een officiële sommatie.

Onze ervaring is dat u veelal het beste en meest efficiënte resultaat bereikt in goed overleg zonder tussenkomst van een rechter. Daarom is het belangrijk contact te onderhouden met de debiteur, zodat u indien mogelijk tot een regeling  kunt komen. Procederen is niet alleen kostbaar, maar kan ook lang duren. Wij trachten de rechtbank zoveel mogelijk te vermijden, zowel in Turkije als in Nederland.

Sommatie en ingebrekestelling in Turkije

De debiteur zal naar Turkse wetgeving officieel op de hoogte dienen te worden gesteld van uw vordering. In de praktijk geschiedt dit door het uitschrijven van een sommatie en ingebrekestelling door de (lokale) notaris. Deze zal de stukken registreren en vervolgens een exemplaar door de postbode laten betekenen  aan de schuldenaar.

Vervolgens staat de schuldeiser voor de keuze:

1)      een bodemprocedure aanhangig te maken

2)      het opstellen van een verzoek tot het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel tot betaling

Sepers c.s. adviseert u welk pad tot de beste resultaten leidt. Wij komen tot een advies in overleg met lokale specialisten die de haalbaarheid van een vordering duidelijk inzichtelijk kunnen maken.

Wilt u meer weten op welke wijze u uw vordering in Turkije kunt incasseren?

Bent u benieuwd naar bijvoorbeeld het leggen van een conservatoir beslag, bankgarantie of notariële schuldbekentenis? Heeft u zekerheden aangeboden gekregen van uw Turkse debiteur en wilt u weten of dit voldoende verhaalsmogelijkheden biedt? Neem dan contact op met Sepers c.s..

 

#sommatie_turkije #ingebrekestelling_turkije