De recente Turkse geschiedenis laat zien dat er momenten zijn waarin het verwerven van onroerend goed pieken en dalen vertoont, met name in toeristische gebieden. In de grote steden gaat de urbanisatie gaat door.  In 2021 zijn maar liefst 17,2 % van het totaal aantal verkochte woningen in heel Turkije gelegen is in Istanbul. In december 2021 werd 113,7 % meer verkocht dan in december 2020. Toch zijn er over het gehele jaar 2021 iets minder woningen overgeschreven dan in 2020.

 onroerend goed Turkije statistieken aankopen in 2021

Wij zagen in december 2021 veel beleggers uit binnen- en buitenland onroerend goed kopen in Turkije. Hoewel over het gehele jaar slechts 3,9% van alle verkochte woningen aan buitenlanders is verkocht, was er sprake van een stijging van maar liefst 43,5 % in de maand december. De enorme koerswisselingen waren hier zeker een reden toe.

Turkije is een land om bij de eerste kennismaking direct verliefd op te worden. Passie in een mengeling van eeuwenoude cultuur en gerespecteerde tradities. Een land van grote veelzijdigheid. Slechts weinig mensen gaan naar Turkije om er nooit meer terug te komen. Het ene tere plekje in het hart wordt geraakt: verliefd op een land dat ogenschijnlijk zo anders leek.

Verliefdheid kan een kostbare ziekte zijn. Alle zintuigen staan één richting op: je hoort niets, ziet niets, proeft niets anders dan dat ene en de wereld draait langzaam door. Juist in die periode zou u geen belangrijke beslissingen moeten maken zonder gedegen advies.

 

Onroerend goed aankopen

Sepers c.s. assisteert bij de aankoop van onroerend goed: of het nu een weloverwogen keuze is ofwel een spontane beslissing.

In grote lijnen is verkrijging van het recht van eigendom van onroerend goed in Turkije gelijk aan het Nederlandse systeem met het grote verschil dat er in Turkije geen notaris aan te pas hoeft te komen.

 

Hypotheek in Turkije

Het is in Turkije niet gebruikelijk om een woning aan te kopen met een hypotheek (slechts 19,7 % van de onroerend goed transacties in 2021). De meeste mensen kopen met gespaarde gelden. Transacties per kas zijn nog heel gebruikelijk, zelfs om (een deel van) de koopsom te betalen. Uiteraard vinden ook veel transacties per bank plaats. Op het moment dat een woning wordt aangekocht met hypotheek, betaalt de geldverstrekker pas nadat het eigendomsbewijs is overgeschreven. Sepers c.s. begeleidt koper of verkoper regelmatig bij de feitelijke overdracht ter plaatse.

Toegevoegde waarde van een Turkse notaris: vrijwel nihil

Cliënten menen nog wel eens op de kosten van rechtsbijstand te kunnen besparen door alles zelf te doen. De ervaring van Sepers c.s. leert dat fouten snel zijn gemaakt in het traject: goedkoop wordt op deze wijze duurkoop. Het zien “verdampen” van spaartegoeden kan een frustrerende constatering zijn. Wij adviseren altijd een jurist die terzake deskundig is te consulteren.

Een aantal aandachtspunten bij verwerven onroerend goed:

  1. Notariële controle (zorgplicht) op de overdracht van onroerend goed. Anders dan in Nederland controleert de notaris de eigendomsoverdracht in Turkije niet. Dat betekent dat u er zelf voor moet waken dat de betaling en de overdracht goed verlopen.
  2. Toegankelijkheid van kadastrale gegevens. In Nederland wordt de notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers van het Kadaster ingeschreven. Deze registers bevatten feiten die betrekking hebben op de rechtstoestand van een onroerend goed, zoals hypotheken en eventuele beslagen die erop rusten. Het “openbaar register” in Turkije is slechts toegankelijk voor belanghebbenden, d.w.z. eigenaren, advocaten en een beperkte groep ambtenaren die toegangscodes kennen. Het register is inmiddels volledig gedigitaliseerd en landelijk toegankelijk. Details van de dossiers worden echter lokaal opgeslagen.
  3. Geen leveringsplicht van de verkoper. Het sluiten van een koopovereenkomst brengt naar Nederlands recht een leveringsplicht met zich mee. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan men zich tot de Voorzieningenrechter wenden. In Turkije brengt het sluiten van een koopovereenkomst geen leveringsverplichting voor de verkoper met zich mee. Daar is de verkoper alleen tot levering verplicht, indien de “notariële akte tot toezegging van levering” is geregistreerd in het openbaar register.

    Andere aandachtspunten kunt u opvragen bij Sepers c.s.. Wij delen graag onze kennis.

 

Turks eigendomsbewijs anno 2021 (tapu senedi)

tapu senedi ornegi eigendomsbewijs Turkije 2020

 #investinturkey #investereninturkije #wisselkoers #tapu #eigendomsbewijsturkije #turkselira #kopeninturkije #verkopeninturkije