Wat gebeurt er met uw huis of ander vermogen in Turkije als u komt te overlijden? Wat dienen de erfgenamen te doen? Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Denk aan het verkrijgen van een ‘verklaring van erfrecht’, schulden van de erflater en termijn van verwerpen erfenis, enzovoorts. En dan hebben we het nog niet gehad over de fiscale gevolgen van een nalatenschap en de boedelbeschrijving.

Vragen over erfrecht in Turkije? Dan bent u bij Sepers c.s. aan het juiste adres.

Uitgangspunt van het Turkse recht

Het Turkse recht kent een wet waarin is bepaald welk recht van toepassing is indien zich gevallen voordoen met internationale aspecten, de zogenaamde Regels terzake het Internationale Privaatrecht. Uitgangspunt hiervan is dat het recht van het land waar de nalatenschap zich bevindt, altijd dwingend van toepassing is.

In Turkije dient onder andere:

  • een beschrijving te worden gemaakt van de nalatenschap;  ook wel boedelbeschrijving genoemd.
  • vastgesteld te worden wie de erfgenamen zijn in een verklaring van erfrecht.

Verdeling nalatenschap

Bij de vaststelling van de erfgenamen zal worden gekeken naar de (bloedverwanten) van de erflater en of hij/zij gehuwd was ten tijde van het overlijden. Is dit laatste niet het geval, dan erven de kinderen de gehele nalatenschap.

Indien de erflater wel gehuwd was dan is de verdeling van de nalatenschap als volgt:

 

Erfgena(a)m(en)

Breukdeel erfgena(a)m(en)

Breukdeel echtgeno(o)t(e)

1.

Afstammelingen (kinderen) van de erflater

Drie-vierde deel (3/4)

Één-vierde deel (1/4)

2.

Ouders van de erflater

De helft (1/2)

De helft (1/2)

3.

Broers en zussen van de erflater

De helft (1/2)

De helft (1/2)

4.

Grootouders van de erflater en diens kinderen

Één-vierde deel (1/4)

Drie-vierde deel (3/4)

5.

Nummer 1 t/m 3 ontbreekt

-

De gehele nalatenschap

De nalatenschap van iemand die geen (wettelijke) erfgenaam heeft, komt toe aan de Turkse Staat, tenzij er een testament is opgemaakt.

Informatie over de hoogte van successierechten en schenkingen Turkije in 2022 kunt u vrijblijvend hier lezen.

Verklaring van erfrecht

Turkse staatsburgers kunnen een ‘verklaring van erfrecht’ laten opstellen door een Turkse notaris (alle erfgenamen moeten hiermee dan wel instemmen) of de kantonrechter in Turkije. Indien één der gerechtigden een buitenlandse nationaliteit heeft, is slechts de kantonrechter bevoegd.

Wist u dat...

Als u een erfenis krijgt gedurende uw huwelijk, uw partner geen aanspraak kan maken op een deel van deze erfenis conform Turks recht, zelfs als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent? Uw echtgenoot / echtgenote erft wel, maar zolang u leeft, heeft u de volledige beschikking over dit vermogensdeel.

Volgens Nederlands recht kan een erfenis echter wel in de gemeenschap van goederen vallen.

Verwerpen van een erfenis in Turkije

Bent u erfgenaam, maar heeft u redenen om de erfenis niet te aanvaarden? Het is mogelijk om de erfenis te verwerpen als u binnen 3 maanden nadat u heeft vernomen dat betreffende persoon is overleden. Heel regelmatig assisteren wij personen bij het verwerpen van een erfenis in Turkije als er bijvoorbeeld sprake is van schulden van de erflater. Immers: als erfgenaam bent u anders aansprakelijk voor de schulden.

Het verwerpen van een erfenis in Turkije is helaas niet zo eenvoudig als in Nederland. Er dient altijd een gerechtelijke procedure te worden opgestart. Dit houdt in dat u een lokale advocaat in de arm dient te nemen.

Wilt u meer weten over erfrecht in Turkije? Neem dan contact op met Sepers c.s..