U heeft een verblijfsvergunning nodig voor Turkije als:

  • U meer dan 90 dagen in Turkije wilt verblijven binnen een periode van 180 dagen.
  • U een eigen telefoon of internetaansluiting wilt hebben.
  • U een auto of scooter op uw naam wilt laten registreren.

Heeft u meer dan 8 jaar aaneengesloten reeds een verblijfsvergunning, dan komt u in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning mits u aan alle voorwaarden voldoet. Lees alle actuele regelgeving na via het artikel van drs. Esmeralda G. Sepers op www.mondi.nl. U kunt de aanvraag voor de verblijfsvergunning digitaal doen via https://e-ikamet.goc.gov.tr.

Verblijfsvergunning aanvragen

Sepers c.s. kan u begeleiden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning. U dient echter zelf in persoon naar de te maken afspraak te gaan bij de vreemdelingenpolitie.

Toeristenvisum

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? U hoeft géén toeristenvisum meer aan te schaffen voor Turkije. Wel geldt dat u maximaal 90 dagen in Turkije mag verblijven binnen een periode van 180 dagen. Het is vooralsnog ook nog mogelijk bij binnenkomst in Turkije een toeristenvisum aan te kopen (voordat je naar de paspoortcontrole gaat). De prijzen zijn lokaal echter hoger dan een digitale aanvraag via de officiële website. U koopt het toeristenvisum in de plaats in Turkije waar u het eerst landt.

Let op: uw paspoort moet na afloop van uw verblijf in Turkije nog 6 maanden geldig zijn, anders kan toegang tot Turkije geweigerd worden.

Heeft u een andere nationaliteit en wilt u weten of u een toeristenvisum nodig heeft? Kijk dan op: www.evisa.gov.tr.


Share this page