Ook cultuurgebonden overwegingen spelen een essentiële rol bij het zaken doen en het behalen van commercieel succes in Turkije.

Heb oog voor het nepotisme, oftewel “the old boys network”, tegenwoordig bekend als netwerken. Niet kennis maar kennissen is macht.

Bedenk dat naast de formele economie er ook een informele economie bestaat. Ambtenaren geven veelal ieder een eigen interpretatie van de regelgeving.

Behoed u voor het gebruik van ja en nee. Wees niet belerend maar toon respect en begrip en breng uw standpunt “in bedekte termen” naar voren.